Swěca, kołć a pjenjezy

pjatk, 03. februara 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Chrósćicy (JK/SN). W poslednim lońšim posedźenju Chróšćanskeje gmejnskeje rady kritizowane njedostaki při a w pěstowarni „Chrošćan kołć“ su po słowach wjesnjanosty Marka Klimana (CDU) wotstronjene abo budu w padźe nahłeho přistupa korigowane, ručež to wjedro dowoli.­ Tole rjekny Kliman na wčera­wšim posedźenju radźićelow. Wotstronić nahły­ přistup gmejnu ničo njepłaći. Jón zapołoža­ tak, zo hižo pohórška njebudźe a zo stej wěstota a přijomny přistup k pěstowarni­ zaručenej.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND