Kmane městno namakali

štwórtk, 16. měrca 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Twarski plan za nowu Kulowsku pěstowarnju schwaleny

Kulow (AK/SN). Njedaloko Krabatoweje zakładneje šule a wyšeje šule „Korla Awgust Kocor“ ma nowa Kulowska pěstowarnja w nošerstwje katolskeje wosady nastać. Na swojim wčerawšim posedźenju su měšćanscy radźićeljo twarski plan schwalili. „Žaneje wjetšeje alternatiwy njeje. W měsće je lědma druheje ležownosće, kotraž je tak centralna, tak derje wuhotowana a tak derje pěši docpějomna“, podšmórny planowarka dr. Barbara Braun z Drježdźanskeho inženjerskeho běrowa Braun und Barth.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND