Wzajomny respekt trěbny poručenje

štwórtk, 16. měrca 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Jutrowni turisća měli w Budyšinje awtentiskosć serbstwa dožiwić

Budyšin (SN/at). Serbska kulturna informacija w Serbskim domje budźe ćichu sobotu wot 10 do 17 hodź. wotewrjena. To zdźěli Budyska cityjowa managerka Gunhild Mimuß wčera na wuradźowanju dźěłoweho kruha za serbske naležnosće tudyšeje měšćanskeje rady. „Z wotćišćemi stopow na chódniku chcemy puć ze Žitnych wikow do Serbskeho domu markěrować, zo měli jón jutrowni turisća jeno sćěhować“. Tam chcetaj wjelelětny křižer Bjarnat Cyž zajimcam nabožny nałožk předstajić a Erika Röseberg-Zosel jutrowne jejka debić, kaž SKI dźensa wobkrući.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND