Problem parkowanja rozrisaja

wutora, 25. apryla 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Bukecy (CS/SN). Dźakowano spěchowanskemu programej „Mosty do přichoda“ móže Bukečanska gmejna problem parkowanskeje situacije wokoło swojeho šulskeho terena rozrisać. Wot planowaneje cyłkowneje sumy něhdźe 200 000 eurow dóstanu 141 000 eurow jako spěchowanje, potajkim 75 procentow. Wjele chwile, swoje plany zwoprawdźić, pak nimaja. Na tamnym boku, tak diskusija na zašłym­ posedźenju gmejnskeje rady pokaza, přeja sej gmejnscy radźićeljo dołhodobnje kmane rozrisanje. Toho­dla wuwi so horca, ale tež konstruktiwna diskusija wo namjeće, kotryž bě Budyska planowarka Beate Hübner předpołožiła. Dojednali su so skónčnje na wariantu, kotruž ma inženjerka nětko pruwować a přesadźić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND