Wuwzaće móhło pomhać

srjeda, 03. meje 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Zajimawa iniciatiwa na zhromadźiznje hońtwjerskeho drustwa předstajena

Konjecy (JK/SN). Oficialny dźěl lětušeje hłowneje zhromadźizny Konječanskeho hońtwjerskeho drustwa minjeny pjatk w tamnišej burskej stwě bě poměrnje spěšnje wotdźěłany. Předsyda Křesćan Gruhn poda drje krótku, ale jasnu rozprawu wo dźěle drustwa. Škody dźiwiny dla njetrjebachu loni žane zarunać, dochody z najenskeho popłatka su w połnej měrje a dypkownje dóšli. Kasa Ko­nječanskich drustwownikow je derje pjelnjena, tak zo přitomni namjet předsydy, najenske pjenjezy kaž hižo lěta do toho čłonam rozdźělić a za trěbne za­rjadniske a dalše wudawki drustwa wu­žiwać, jednohłósnje schwalichu.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND