Wuwzaće móhło pomhać

srjeda, 03. meje 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Zajimawa iniciatiwa na zhromadźiznje hońtwjerskeho drustwa předstajena

Konjecy (JK/SN). Oficialny dźěl lětušeje hłowneje zhromadźizny Konječanskeho hońtwjerskeho drustwa minjeny pjatk w tamnišej burskej stwě bě poměrnje spěšnje wotdźěłany. Předsyda Křesćan Gruhn poda drje krótku, ale jasnu rozprawu wo dźěle drustwa. Škody dźiwiny dla njetrjebachu loni žane zarunać, dochody z najenskeho popłatka su w połnej měrje a dypkownje dóšli. Kasa Ko­nječanskich drustwownikow je derje pjelnjena, tak zo přitomni namjet předsydy, najenske pjenjezy kaž hižo lěta do toho čłonam rozdźělić a za trěbne za­rjadniske a dalše wudawki drustwa wu­žiwać, jednohłósnje schwalichu.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND