Šula a wopłóčki lětuše ćežišća

srjeda, 17. meje 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Gmejnska rada Łaz hospodarski plan schwaliła

Łaz (AK/SN). Něhdźe 5,6 milionow eurow chce Łazowska gmejna lětsa inwestować. „Ličimy ze štyrjomi milionami eurow spěchowanja, naš podźěl wučinja 1,6 milionow eurow“, rozłoži komornica Mandy Liepert na wčerawšim posedźenju gmejnskeje rady. Z jednym napřećiwnym hłosom a štyrjomi wzdatymi radźićeljo hospodarski plan 2017 schwalichu. Ćežišći stej ponowjenje Wulkoždźarowskeje zakładneje šule a twar wopłóčkoweje syće we Wulkich Ždźarach a Koblicach.

W zakładnej šuli chce gmejna awlu wutwarić a před woknami škit před słóncom připrawić. Za to ma dohromady 444 000 eurow k dispoziciji. Za energetiske saněrowanje fasady Wulkoždźarowskeje sportownje chcedźa 262 000 eurow wudać. Wopłóčkowa syć we Wulkich Ždźarach ma 1,18 milionow eurow płaćić, ta w Koblicach 268 000 eurow. We wjesnymaj towarstwowymaj domomaj w Šćeńcy a Bjedrichecach matej nowej zachodaj bjez zadźěwkow nastać, štož płaći cyłkownje 3 000 eurow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND