Na torhošću elektroawto nabiwać

srjeda, 17. meje 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Nowe elektroawto je Biskopičanski wyši měšćanosta dr. Holm Große nowej na biwanskej staciji přizamknył.  Foto: Sascha Hache Nowe elektroawto je Biskopičanski wyši měšćanosta dr. Holm Große nowej na biwanskej staciji přizamknył. Foto: Sascha Hache

Biskopicy (SN). Elektroawta drje na hornjołužiskich pućach lědma wuhladaš, štóž pak tajke wobsedźi, móže je nětko mjez druhim w Biskopicach „natankować“. Na staroměšćanskim torhošću steji direktnje při busće Friedricha Augusta sprawneho nabiwanska připrawa. Wona je dźěl syće „StromTicket“, kotraž ma tajke stacije tež w Lipsku a Drježdźanach.

Baterije elektroawta z milinu nabiwać móžeš tam bjez pjenjez, darmotne to přiwšěm njeje. Wužiwana milina so internetnje wotliča. Za to so zajimc pod www.stromticket.de jónu přizjewi a trjeba po puću potom jenož hišće swój smartphone a přizjewjenske daty, rozłoži wčera Gunnar Schneider z předewzaća ENSO. Wosebitosć nabiwanskich staci­jow ENSO je, zo wužiwaja za nje jeničce milinu z wobnowjomnych energijowych žórłow, mjez druhim z wodomi­linarnjow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND