Lětuša inscenacija Budyskeho lětnjeho dźiwadła „Na krótšim kóncu Słónčneje aleje“ je chětro woblubowana – předewšěm mnohich dopomnjenkow z NDRskeho časa dla. Štóž chce sej ju wobhladać, měł so do spěcha měć. Wšako pokazaja dźiwadłowe předstajenje na dworje Budyskeho Hrodu jenož hišće tydźeń a zastupnych lisćikow je lědma hišće na předań. Foto: SN/Maćij Bulank

Křižowka (19.07.19)

pjatk, 19. julija 2019 spisane wot:

Wodorunje: 3 jednory žnjenski grat, 5 awto NDR skrótš., 6 wobstatk popy na žnjach, 7 dźěl ruki, 10 lóštna za­bawa, 13 wojerski pakt, 14 stolica Senegala, 15 nic prědku

Padorunje: 1 zastać!, 2 přitok rěki Mosel, 3 sudobjo z drjewa, 4 ćěło­zwučowanje, 8 prjedawši prezident USA, 9 nic zwjercha, 11 wódnišćo, 12 ameriske město NEW ...

Robert Beyer a Jannis Scholz (wotlěwa) staj za wotběh předstajenjow kina pod hołym njebjom w bywšim jastwje Budyšin II zamoł­witaj. Zhromadny rjad wopomnišća a Kamjentneho domu ma lětsa hesło „Přihot na wulkopřeradu“. Hišće hač do kónca julija pokazuja stajnje srjedu w 21.30 hodź. filmy, wobjednawace diktaturje 20. lětstotka w Němskej. Foto: SN/Hanka Šěnec

Křižowka (12.07.19)

pjatk, 12. julija 2019 spisane wot:

Spočatk pytanych słowow

je wupokazany.

1 sudobjo za kwětki

2 hojenska rostlina

3 počas

4 dwojota

5 w zašłym lěće

6 hudźbne znamjo

7 ličba

8 alkoholiski napoj

9 ryba = lěwy rjad: přiwuzny

Na zahrodźe Serbskeho ludoweho ansambla je nětko zaso lětnja bara „Sundowner“ přistupna. Hač do 1. septembra wabja tam stajnje­ wot srjedy hač do njedźele wot 17 hodź. ze słódnymi napojemi. Organizatorej Benej Brězanej (srjedźa) pomhaštej wčera Tabeja Cyžec (nalěwo) a Cecilija Neterec (naprawo). Foto: SN/Maćij Bulank

Časy wotjězda shuttle-busow sobotu, 6

pjatk, 05. julija 2019 spisane wot:

BUS 1/zastanišćo wotjězd

Budyšin/Lawske hrjebje 17:30

Mały Wjelkow 17:40

Chelno/Radworska dróha 17:42

Radwor/šula 17:45

Čorny Hodler 17:50

Njeswačidło/Wjesna korčma 17:55

Bóšicy 18:00

Jaseńca 18:05

přijězd do Chrósćic 18:15

BUS 2/zastanišćowotjězd

Kamjenc/dwórnišćo 17:30

Njebjelčicy 17:37

Miłoćicy 17:42

Pančicy 17:50

Wudwor 17:55

wotbóčka Smječkecy 18:00

Róžant 18:05

Smjerdźaca 18:10

Šunow 18:12

Konjecy 18:15

Ralbicy 18:17

Nowoslicy 18:20

Hrańca18:23

přijězd do Chrósćic 18:30

Wróćojězba za wobě turje:

Chrósćićy wosrjedź wsy 24:00

Tamjězba je darmotna. Wróćojězba płaći tři eura na wosobu a ma so při zastupje do busa zapłaćić.

Křižowka (05.07.19)

pjatk, 05. julija 2019 spisane wot:

Wodorunje: 3 fotografija, 5 čěska stolica, 6 nic křiwy, 7 stolica Tibeta, 10 hara wo ničo, 13 stary lud Južneje Ameriki, 14 pomocnik při wuwalenjach a pod., 15 nic wulki

Padorunje: 1 namołwa, 2 chětro, 3 duchowny, 4 muski hłós, 8 holče předmjeno, 9 nic młody, 11 łaćonsce: w lěće, 12 ratarsko ...

Křižowka (28.06.19)

pjatk, 28. junija 2019 spisane wot:

Wodorunje: 3 sušena trawa, 5 lisćowy štom, 6 wunamakar motora, 7 bibliski prěni muž, 10 dźěl nadoby, 13 směšk, 14 poschod, 15 kral pola Shakespeara

Padorunje: 1 stat USA, 2 Rück­gang serbsce, 3 wumłóćene stwjelca, 4 tuchwilu, 8 lubosć italsce, 9 jednacy, 11 wonkowny minister Němskeje, 12 jón dyrbi čłowjek kruty měć

Křižowka (21.06.19)

pjatk, 21. junija 2019 spisane wot:

Wodorunje: 3 jednory žnjenski grat, 5 snadź, 6 dobry pokiw, 7 Leistung serbsce, 10 egyptowska stolica, 13 něhdyša krasnosmykarka (Katarina), 14 wu­bědźowanišćo, 15 bratr Abela

Padorunje: 1 ruske město nad Donom, 2 wuchodźowanišćo, 3 lěsne zwěrjo, 4 elektroniska lokalizacija, 8 zwjazk, 9 jednotka kajkosće bencina,­ 11 žónske předmjeno, 12 město w Algeriskej

Předawaja lisćiki za festiwal

pjatk, 21. junija 2019 spisane wot:
Chrósćicy (SN). Hišće hač do 28. junija traje předpředań zastupnych lisćikow za lětuši mjezynarodny folklorny festiwal „Łužica 2019“. Po tym zo bě dźensa posledni dźeń předpředanje pola Chróšćanskeho časnikarja Jürgena Njeka, předawaja kartki přichodny tydźeń na Chróšćanskim gmejnskim zarjedźe, a to wot póndźele do pjatka stajnje wot 10 do 12 hodź. a přidatnje wutoru, štwórtk a pjatk wot 15 do 18 hodź. Lisćiki dóstanu zajimcy tohorunja w Budyskej Serbskej kulturnej informaciji a w Ralbičanskej kwětkarni „Kostrjanc“. Kombitiket za sobotu a njedźelu w Chrósćicach płaći w předpředani 15 eurow (potuńšene pjeć eurow), při wječornej kasy 20 eurow (potuńšene šěsć eurow). Swójbnu kartku poskićeja jeno z předpołoženjom swójbneho pasa. Za swjedźenske zahajenje z galaprogramom 4. julija w Budyšinje předawaja kartki w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle za dźesać eurow w předpředani (potuńšene pjeć eurow). Při wječornej kasy płaći lisćik 15 eurow (potuńšene dźewjeć eurow).

nawěšk

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.

nowostki LND